Training

In deze training zetten wij jou op het pad in de richting van een professionele samenwerking. Dit pad bestaat uit 6 stappen die onder andere gebaseerd zijn op het gedachtegoed van Stephen Covey en zijn boek “De 7 eigenschappen van effectief leiderschap”.  

Wat doen we?

In veranderende organisaties waar alle klassieke rollen op zijn kop lijken te staan, worden van secretaresses aanvullende vaardigheden gevraagd. Steeds vaker ben je als secretaresse werkzaam in projectmatige of afdelingsoverschrijdende teams en steeds vaker wordt er een beroep gedaan op jouw samenwerkend vermogen. Om goed te kunnen samenwerken, in wat voor vorm dan ook, ben jij zelf je belangrijkste gereedschap. Goede samenwerking, zeker volgens de eisen van het nieuwe werken, vraagt van jou o.a. de volgende vaardigheden:

De 7 eigenschappen die Covey noemt:

  1. Pro-activiteit.
  2. Persoonlijk leiderschap.
  3. Doe wat als eerste belangrijk is.
  4. Denk win-win, hoe werk je samen.
  5. Eerst zelf begrijpen, dan begrepen worden.
  6. Creatieve samenwerking.
  7. Zorg dat je bij blijft.