Wat wij doen

Wat wij doen

  • Kennismaking met jou en je manager. We bespreken het doel van de coaching. Dit doel dient als leidraad in onze gesprekken.
  • Intakegesprek met jou. In dit gesprek bespreken we ‘waar je vandaan komt’. Dat kan zijn op het gebied van werk, maar soms is het ook nodig om terug te kijken op  jouw levenspad en bewust te worden van wat nodig is om weer verder te kunnen.
  • Tijdens de gesprekken maken wij gebruik van diverse coachingstechnieken en oefeningen die leerzaam zijn in het proces.
  • Aan het einde van het coachingstraject maken we een afspraak over het afronden ervan. Soms wil de manager een terugblik op onze gesprekken. Deze terugblik gaat over welke stappen zijn genomen om het vooraf gestelde doel te bereiken.
  • Soms is het plezierig om na verloop van tijd nog een terugkomgesprek te hebben. Dit om terug te kijken op het traject en om te zien of er nog een vervolg nodig is.

Coaching-op-de-werkplek is een effectieve manier om na te gaan of er meer concrete vaardigheden nodig zijn om het werk goed te kunnen doen of dat het gaat om het eigen functioneren.

Voor ons betekent coaching:

 dat wij secretaresses verder helpen in hun ontwikkeling op verschillende manieren. We doen dat onder andere door het voeren van individuele gesprekken.