Intervisie

Wat is intervisie?

Intervisie is een krachtige manier van deskundigheidsbevordering, waarbij managementondersteuners een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Intervisie is een gestructureerd en regelmatig terugkerende overleg van een groep collega’s.
Het doel van intervisie is stappen zetten in professionaliseren door zicht te krijgen op de eigen rol, het eigen gedrag en de eigen stijl van werken. Ook krijg je inzicht in de opvattingen en overtuigingen die in het werk, vaak onbewust, een rol spelen. Dat is mogelijk doordat de deelnemers aan intervisie elkaar helpen bij door te voeren verbeteringen, door feedback te geven en te ontvangen en door te experimenteren met nieuw gedrag.

 

 

Deskundigheidsbevordering


door 


samenwerking