Onze aanpak

Dit is onze aanpak

Kennismaking

We beginnen met een kennismakingsgesprek, soms is dat via de telefoon, soms is het beter om op de locatie te komen. In het kennismakingsgesprek verkennen we wat de wensen zijn van de secretaresse en of de organisatie. We bepalen in overleg aan de hand van de vraag die er ligt wat het doel is van de coaching. Daar is input voor nodig van de secretaresse én van de organisatie. We vinden het belangrijk dat er een goede klik is tussen secretaresse en coach. We maken concrete afspraken over de werkwijze, de onderwerpen, de betrokkenheid van de manager en doorlooptijd. De secretaresse en coach stellen samen en eventueel in overleg met de leidinggevende, duidelijke en haalbare doelen en maken afspraken over de wederzijdse inspanningen en verwachtingen.

Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Offerte

Op basis van de informatie uit het kennismakingsgesprek maken wij een offerte. Nadat deze akkoord is begint het coachingstraject.

Intakegesprek

Vanuit het kennismakingsgesprek en het doel wat we hebben gesteld, houden we een intakegesprek. Daarin gaan we dieper door op wat de vraag van de organisatie en de secretaresse. Als dat voor het coachingstraject van belang is, kijken we terug naar ‘waar je vandaan komt’.

Hierdoor kunnen zij direct de vertaling maken van de geformuleerde leerdoelen naar passende praktijkopdrachten.

Vervolggesprekken

In de vervolggesprekken gaan we verder in op de geformuleerde leerdoelen en we vertalen die naar passende praktijkopdrachten. De secretaresse oefent in haar werk met de afgesproken onderwerpen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, vakinhoudelijke ontwikkeling en/of samenwerking. De coaches zetten aan tot actie en ondersteunen in het oefenen van lastige situaties.

Eind van het traject

Aan het eind van het coachingstraject evalueren we met de manager, soms wordt van te voren afgesproken of er een verslag komt van het traject, maar het kan ook zijn dat andere afspraken zijn gemaakt over de afronding.Opbouwend

In het traject leert de secretaresse nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden op persoonlijk en vakinhoudelijk vlak. We werken vanuit de theorie dat het bekrachtigen van de sterke kanten de meeste energie geeft. Ook werken we oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat we de zaken die niet goed gaan wel aandacht geven, maar alleen zoveel als nodig is om vast te stellen wat de gewenste situatie is. Het toewerken naar een gewenste situatie geeft een positieve impuls en werkt motiverend. De secretaresse krijgt duidelijke, confronterende en opbouwende terugkoppeling over de uitvoering van de praktijkopdrachten.

Wil je meer weten? Laat je nummer achter of bel ons.