Teamcoaching

Wat is teamcoaching?

Vanuit de gedachte dat goed samenwerken met elkaar op het secretariaat van essentieel belang is voor de samenwerking ervan, coachen wij teams van secretaresses. Wanneer wij met groepen secretaresses aan het werk gaan ligt de nadruk vaak op bewustwording van welke rol ieder speelt in het team. Je houding en gedrag hebben effect op dat van een ander. Je kan de ander niet veranderen, jezelf wel. Welk gedrag laat je zien en welke gevoelens spelen mee? Is er ”oud zeer”  waar we naar kunnen kijken en wat is de invloed op het team ervan?