Individuele coaching

Voor ons betekent coaching dat wij secretaresses verder helpen in hun ontwikkeling op verschillende manieren. We doen dat door het voeren van individuele gesprekken. Wat doen we:

–         kennismaking met jou en je manager. We bespreken het doel van de coaching. Dit doel dient als leidraad in onze gesprekken.

–        intakegesprek met jou. In dit gesprek bespreken we ‘waar je vandaan komt’. Dat kan zijn op het gebied van werk, maar soms is het ook nodig om terug te kijken naar jouw levenspad en bewust te worden wat nodig is om weer verder te komen.

–        tijdens de gesprekken maken wij gebruik van diverse coachingstechnieken en oefeningen die leerzaam zijn in het proces.

Aan het einde van het coachingstraject maken we een afspraak over het afronden ervan. Soms wil de manager een terugblik op onze gesprekken. Deze terugblik is niet inhoudelijk, maar welke stappen zijn genomen om het vooraf gestelde doel te bereiken.

–        Soms is het plezierig om na verloop van tijd, een paar maanden, nog een terugkomgesprek te hebben, om terug te kijken op het traject en om te zien of er nog een vervolg nodig is.

Coaching-op-de-werkplek, is een effectieve manier om na te gaan of er meer concrete vaardigheden nodig zijn om het werk goed te kunnen doen of dat het gaat om het eigen functioneren.

Teamcoaching

Vanuit de gedachte dat goed samenwerken met elkaar op het secretariaat van essentieel belang is voor het goed functioneren ervan, coachen wij teams van secretaresses. Wanneer wij met groepen secretaresses aan het werk gaan, ligt de nadruk vaak bewustwording van welke rol ieder speelt in het team. Houding en gedrag van jou hebben effect op dat van een ander. De ander kan je niet veranderen, jezelf wel. Welk gedrag laat je zien, welke gevoelens spelen mee, is er ‘oud zeer’ waar ee naar kunnen kijken, wat is de invloed van de omgeving op het team etc.

Training

Wat doen we?

In veranderende organisaties waar alle klassieke rollen op zijn kop lijken te staan, worden van  secretaresses aanvullende vaardigheden gevraagd. Steeds vaker ben je als secretaresse werkzaam in projectmatige en/of afdelingsoverschrijdende teams en steeds vaker wordt er een beroep gedaan op jouw samenwerkend vermogen. Om goed te kunnen samenwerken, in wat voor vorm dan ook, ben jij zelf je belangrijkste gereedschap. Goede samenwerking, zeker volgens de eisen van het nieuwe werken, vraagt van jou o.a. de volgende vaardigheden:

  • Een doelmatige en duidelijke manier van communiceren.
  • Inzicht hebben in jouw eigen gedrag en het effect daarvan op de samenwerking.
  • Weten wat je wilt en wat jij voor anderen kunt betekenen.
  • Weten wat je sterke punten en je verbeterpunten zijn als het gaat om samenwerking.
  • Op een gezonde manier assertief zijn en je grenzen kunnen aangeven.
  • Weten hoe je vanuit een stabiele basis flexibeler om kunt gaan met veranderingen.

In deze training zetten wij jou op het pad in de richting van een professionele samenwerking. Dit pad bestaat uit een aantal  stappen die gebaseerd zijn op het gedachtegoed van Stephen Covey en zijn boek “De 7 eigenschappen van effectief leiderschap”.